Wśród naszej oferty znajduje się również wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku, oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

 • Pracujemy na oryginalnym oprogramowaniu ArCADiaTermo. Zlecenia wykonujemy na terenie całej Polski.
 • Wykonujemy również Analizy zastosowania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii do projektów budowlanych oraz użytku indywidualnego tzw. OZE.
 • Dla klientów indywidualnych, biur nieruchomości, spółdzielni, wspólnot, deweloperów, notariuszy oraz zarządców nieruchomości - przy stałej współpracy obniżamy ceny.

Co to jest Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ?

 Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (nazywane potocznie także certyfikatem energetycznym lub świadectwem energetycznym) to dokument zawierający określenie wielkości energii odniesionej do jednostki powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza w budynku lub części budynku. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest dokumentem wymaganym m.in. dla budynków użyteczności publicznej oraz budynków/lokali przeznaczonych na wynajem bądź sprzedaż.

Osoba chcąca wykonywać Świadectwa Charakterystyki Energetycznej musi posiadać uprawnienia do sporządzania świadectw energetycznych oraz być zarejestrowana w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Sprawdź nas w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków MIiB:

https://rejestrcheb.mib.gov.pl/rejestr-uprawnionych

Aktualne podstawy prawne dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

 • Ustawa Prawo budowlane Dz.U. 2007 Nr 191 poz. 1373 z późniejszymi zmianami.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.

Maksymalne wartości EP:

Lp

 

Rodzaj budynku

Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+Wna potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej [kWh/(m2rok)]

od 1.01.2014 r.

od 1.01.2017 r.

od 1.01.2021 r.*)

1

 

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

120

 95

 70

b) wielorodzinny

105

85

65

2

 

Budynek zamieszkania zbiorowego

95

85

75

3

 

Budynek użyteczności publicznej:

a) opieki zdrowotnej

390

290

190

b) pozostałe

65

60

45

4

 

Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny

 110

90

70

 *) Od 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.

Przeprowadzamy certyfikację energetyczną dla:

 • Lokale mieszkalne
 • Lokale usługowe
 • Budynki mieszkalne jednorodzinne
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne
 • Budynki zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, hostele, pensjonaty)
 • Budynki użyteczności publicznej (Biura, Urzędy, Galerie etc.)
 • Budynki przemysłowe (kotłownie, fabryki, lakiernie, warsztaty etc.)
 • Budynki magazynowe i hale.
 • Dla części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową

W zakresie:

 • wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego
 • wykonywanie charakterystyki energetycznej projektowanego budynku - wycena
 • analiza zastosowania alternatywnych lub odnawialnych źródeł energii - wycena

Oferujemy przystępną cenę dla klienta, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów usługi.

Cennik tutaj