Dr inż. architekt DARIUSZ KRONOWSKI

tel. 692 415 013

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1449

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 10973

Mgr inż. architekt SANDRA KRONOWSKA

tel. 600 926 466

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1724

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 11378