dr inż. architekt DARIUSZ KRONOWSKI

tel. 692 415 013

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1449

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 10973

Architekt, ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w wykonywaniu certyfikatów energetycznych oraz w projektowaniu budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, a także energooszczędnych, pasywnych oraz budynków w technologii kanadyjskiej. Doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.

mgr inż. architekt SANDRA KRONOWSKA

tel. 600 926 466

MPOIA, Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
wpis w Małopolskiej Okręgowej Izbie Architektów MP-1724

nr w rejestrze uprawnionych audytorów do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej 11378 

Architekt, ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Specjalizuje się w zakresie realizacji certyfikatów energetycznych, świadectw charakterystyki energetycznej oraz projektów z zakresu planowania przestrzennego i urbanistycznego, budynków użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, projektów wnętrz, certyfikacji energetycznej i konserwacji zabytków.