Oferujemy przystępną cenę dla klienta, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów usługi.

Cena realizowanych przez nas certyfikatów, zależy od wymienionych poniżej wytycznych:

  • rodzaj budynku
  • kompletność oraz zawartość dokumentacji obiektu
  • instalacji sanitarnych
  • powierzchni budynku
  • stopień skomplikowania bryły
  • termin wykonania
  • konieczność wykonania inwentaryzacji 

Dla lokali do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku w którym znajduje się lokal, powierzchnię i kubaturę lokalu, informację z jakich materiałów wykonane są ściany i stropy oraz okna, system ogrzewania lokalu.

Dla domów i budynków do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku, rzuty i przekrój pionowy, powierzchnię netto, brutto, zabudowy i kubaturę, informację z jakich materiałów wykonane są podłoga na gruncie ściany, stropy, dach, okna, system ogrzewania budynku. W przypadku braku materiałów możemy wykonać inwentaryzację w odrębnej wycenie.

Rodzaj obiektu:

Cena PLN netto:

 

Lokal mieszkalny

  150zł

przy większej ilości mieszkań powyżej 20 wycena indywidualna.

Przy stałej współpracy 5% rabatu

 

Dom jednorodzinny do 100m2

 

 

 200zł

 

przy certyfikatach na osiedla domków jednorodzinnych dajemy rabaty i ogólną wycenę na inwestycję.

 

Dom jednorodzinny powyżej 100m2

 220zł

Dom jednorodzinny każda powierzchnia

z wizją lokalną 250zł

 
Projektowana charakterystyka energetyczna od 350zł

od 350zł

 

Budynek wielorodzinny

wycena

przy większej ilości budynków oraz stałej współpracy dajemy korzystne rabaty.

Budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego

wycena

 rabaty do 10%
Inne budynki/obiekty (przemysłowe, magazynowe, zagrodowe i inne...)

wycena

 
Dodatkowy egzemplarz certyfikatu + uprawnienia

GRATIS !

 

Ostateczny koszt oraz termin, zostanie określony na podstawie ustaleń z Państwem.

Możliwość wysłania certyfikatu energetycznego pocztą.

Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe!