Oferujemy przystępną cenę dla klienta, przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów usługi.

Cena realizowanych przez nas certyfikatów, zależy od wymienionych poniżej wytycznych:

  • rodzaj budynku
  • kompletność oraz zawartość dokumentacji obiektu
  • instalacji sanitarnych
  • powierzchni budynku
  • stopień skomplikowania bryły
  • termin wykonania
  • konieczność wykonania inwentaryzacji (dodatkowa wycena)

Dla lokali do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku w którym znajduje się lokal, powierzchnię i kubaturę lokalu, informację z jakich materiałów wykonane są ściany i stropy oraz okna, system ogrzewania lokalu.

Dla domów i innych obiektów do wykonania certyfikatu potrzebujemy:

Zdjęcie budynku, rzuty i przekrój pionowy, powierzchnię netto, brutto, zabudowy i kubaturę, informację z jakich materiałów wykonane są podłoga na gruncie ściany, stropy, dach, okna, system ogrzewania budynku. W przypadku braku materiałów możemy wykonać inwentaryzację w odrębnej wycenie.

Kto wykonuje certyfikaty energetyczne:

Dokument i obliczenia przygotowuje dr inż. arch. Dariusz Kronowski, posiada uprawnienia budowlane jest wpisany na listę audytorów oraz na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów MP-1449

https://rejestrcheb.mib.gov.pl/rejestr-uprawnionych

https://extranet.iarp.pl/lista/

Rodzaj obiektu:

do każdego obiektu drukujemy 2 szt. certyfikatu.

Cena PLN brutto:

 

Lokal mieszkalny

  150zł

przy większej ilości mieszkań powyżej 20 wycena indywidualna.

Przy stałej współpracy 5% rabatu

 

Dom jednorodzinny każda powierzchnia

 

 

 200zł

 

przy certyfikatach dla domów na osiedlu w zabudowie jednorodzinnej wycena indywidualna

 

Dom jednorodzinny

z wizją lokalną 250zł

 Na obszarze Krakowa, pozostałe lokalizacje wycena indywidualna
Projektowana charakterystyka energetyczna 4 egzemplarze

od 700zł/4egz.

 

Budynek wielorodzinny

wycena

przy większej ilości budynków oraz stałej współpracy dajemy korzystne rabaty.

Budynek użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego

wycena

 rabaty do 10%
Inne budynki/obiekty (przemysłowe, magazynowe, zagrodowe i inne...)

wycena

 
Dodatkowy egzemplarz certyfikatu + uprawnienia

GRATIS !

 

Ostateczny koszt oraz termin, zostanie określony na podstawie ustaleń z Państwem.

Możliwość wysłania certyfikatu energetycznego pocztą.

Jesteśmy otwarci na negocjacje cenowe!